Pravila nagradnog natječaja 6. veljače 2019.

Pravila nagradnog natječaja od 06.02.2019.

 

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

 

Terra Slavonica d.o.o.

“Noćenje s doručkom za dvije osobe”

 

Članak 1.

Organizator

 

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Terra Slavonica d.o.o., Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica, OIB: 50833681934 (u daljnjem tekstu: Organizator).

 

Članak 2.

Trajanje, svrha i mjesta provođenja nagradnog natječaja

 

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora.

Nagradni natječaj će početi 06.02.2019., u 17:00 sati i trajat će do 12.02.2019., do 17:00 sati, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.

Sponzor nagrade je Organizator.

 

Članak 3.

Područje promocije

 

Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici organizatora te Instagram profilu.

 

Članak 4.

Nagrada koju utvrđuje organizator

 

Nagradni natječaj ima jednu nagradu, a dodjeljuje se po završetku trajanja nagradnog natječaja.

Nagrada je Noćenje s doručkom Organizatora za 2 osobe povodom Valentinova na dan 14. veljače 2019. godine.

Aranžman uključuje: smještaj u dvokrevetnoj DeLuxe sobi, doručak, osiguran parking i besplatan wi-fi tijekom boravka u hotelu. Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

 

Članak 5.

Pravo sudjelovanja

 

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenim mrežama Facebook www.facebook.com i Instagram osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

 

Članak 6.

Kako sudjelovati u nagradnom natječaju

 

Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu Organizatora https://www.facebook.com/jankovickurija/ ili Instagram profil @kurija-jankovic i napraviti sljedeće: Označiti stranicu profila sa “Sviđa mi se”, označiti objavu sa “Sviđa mi se”, u komentaru napisati s kojom osobom bi voljeli provesti Valentinovo u Hotelu Kurija Janković. U obzir će doći svi sudionici do 12.02.2019. do 17:00 sati.

 

Članak 7.

Odabir dobitnika

 

Dobitnici se izvlače nasumičnim odabirom brojeva putem trećeg sustava za nasumični odabir brojeva, kao što je ​random.org.

Ovakva vrsta sustava sama izbacuje nasumični broj na kojeg korisnik nema nikakav utjecaj.

 

Članak 8.

Kako preuzeti nagradu

 

Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook, odnosno Instagram stranici te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom.

Elektronskom poštom će mu biti dostavljena potvrda o nagradi najkasnije tjedan dana nakon završetka natječaja.

Obveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom.

Prilikom preuzimanja potvrde nagrade, dobitnik mora potpisati Zapisnik o primopredaji.

Potpisom Zapisnika o primopredaji i preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.

 

Članak 9.

Sudionici u nagradnom natječaju

 

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10.

Publicitet

 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade, ali tek nakon dobivene pisane privole za korištenje istih.

 

Članak 11.

Objava dobitnika

 

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 13.02.2019. u 17:00 sati na službenoj Facebook, odnosno Instagram  stranici Organizatora.

 

Članak 12.

Malodobni sudionici u nagradnoj igri

 

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom.

Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

 

Članak 13.

Porezi

 

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

 

Članak 14.

Pogrešne i neregularne prijave

 

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

 

Članak 15.

U slučaju spora

 

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Virovitici.

 

Članak 16.

Mogućnost prekida nagradnog natječaja

 

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook, odnosno Instagram stranice Organizatora.

 

Članak 17.

Izmjene pravila natječaja

 

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

 

Članak 18.

Napomena

 

Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira.

Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Terra Slavonica d.o.o., a ne Facebooku.

Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba.

Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Terra Slavonica d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba.

Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja.

Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

 

Virovitica, 06.02.2019.