Kako do nas?

Biciklom

Hotel Kurija Janković nalazi se na trasama dvije najpoznatije europske biciklističke rute: Dravska ruta i EuroVelo 13 – Ruta željezne zavjese na koje se nadovezuje mreža od 530 km označenih biciklističkih staza na području Virovitičko-podravske županije.

Automobilom

Hotel Kurija Janković smještena je gotovo neposredno uz državni cestovni pravac D5 koji predstavlja dionicu najkraće rute koja srednju Europu spaja s Jadranskim morem. Udaljena je 8 km od Graničnog prijelaza Terezino Polje – Barcs (Mađarska).

Cestovne udaljenosti do većih gradova u okruženju: Zagreb 160 km, Osijek 131 km, Pečuh 94 km, Budimpešta 253 km, Ljubljana 299 km i Beč 320 km.

Vlakom

Hotel Kurija Janković nalazi se na udaljenosti od 10 km od željezničkih kolodvora u Virovitici i Barcsu (Mađarska).

Avionom

Najbliže međunarodne zračne luke u okruženju su Zagreb, Osijek, Budimpešta, Ljubljana i Beč.